Posts by Lena Söderström

1112 of 12 items

TV, bredband och bredbandstelefoni

by Lena Söderström

TV:  Föreningen har tecknat avtal med Com Hem som ny TV-leverantör fr.o.m. 9 september 2015   Bredband och bredbandstelefon:  Föreningen har inte sagt upp avtalet med Bredbandsbolaget utan alla medlemmar har även i fortsättningen fri tillgång till FiberLan.

Kondens på fönsterna

by Lena Söderström

När luftfuktigheten är hög och temperaturen sjunker snabbt kan det bildas utvändig kondens på fönster med extra låga U-värden. Det beror på att värmen inomhus inte kan tränga igenom glaset för att värma bort vattendropparna, alltså ett bevis på fönstrets utmärkta isoleringsförmåga. Kondensen försvinner så fort det blivit varmare utomhus. Detta är alltså något vi [...]