Bostadsrättsföreningens adress:

Brf Repstegen
c/o Ekoni Redovisning AB
Gånsviksvägen 4
871 60  Härnösand

Brf Repstegens E-postadress: lena-m.soderstrom@hotmail.com

Ordförande:

Lena Söderström, 070-372 56 11
E-post: lena-m.soderstrom@hotmail.com

 

Vicevärd och fastighetsskötare:
FastighetsCompetens

Felanmälan dagtid: 060-52 50 00

Felanmälan via FastighetsCompetens hemsida: www.fastighetscompetens.se

Jourärenden kväll, natt och helg: 060-53 83 37

Fastighetsskötare (dagtid):  Roger Wallgren, 070-636 77 75

Bankgiro 135-2590
Organisationsnr 788000-0430