Föreningen styrelse sköter förvaltningen 

Styrelsen är välförsedd med teknisk sakkunskap på energi- och fastighetsskötselområdet.
Det viktiga i en bostadsrättsföreningen är att det finns en styrelse som vågar fatta beslut även om det handlar om stora penningsummor.