Ordförande
Lena Söderström
Tfn 070-372 56 11
Vice ordförande
Anders Olofsson
Tfn 070-329 99 14
Vice värd
Anders Näslund
FastighetsCompetens
Tfn 070-518 74 05
Ledamot
Rickard Ivarsson
Ledamot
Carina Jonsson
Ledamot/Sekreterare
Marielle Erixon
Suppleant
Lars Törnsten
Suppleant
Ulla Lindbäck