Att bo i bostadsrätt

Att bo i en bostadsrätt (allmänt)

Bostadsrätt är ett alternativ för dig som vill äga din bostad. Då har du ett hem som du själv bestämmer över. Som ägare till en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening. Det är bostadsrättsföreningen som äger fastigheten. Detta innebär att hus, mark och gemensamma utrymmen förvaltas gemensamt av medlemmarna i bostadsrättsföreningen.

Vad är en bostadsrätt?

När du köper en bostadsrätt blir du medlem i en bostadsrättsförening och får en andel i den. Du äger rätten att bo i din lägenhet och har ansvar för att reparera och underhålla den.

Vem äger fastigheten?

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening som styrs enligt bostadsrättslagen. Medlemmarna äger och förvaltar hus, mark och gemensamma utrymmen gemensamt. En styrelse sköter det löpande arbetet och den väljs vid föreningens årsmöte.

Boendekostnader

Utöver avgift till föreningen kan kostnader för el, vatten och värme tillkomma. Bostadsrätters värde varierar kraftigt beroende på till exempel läge och bostadsrättsföreningens lån. En god idé är att innan du köper undersöka framtida kostnader samt föreningens ekonomi.

Bostadsrättens värde

  • Är avgiften till föreningen låg är priset på lägenheten ofta högt- och vice versa.
  • Hur är läget? Attraktiva lägen drar upp priset.
  • Hur mycket lån har föreningen, är räntan bunden och hur länge?
  • Hur stora är driftskostnaderna?
 • Finns det stora och bra gemensamma utrymmen?

Tips inför köpet

  • Ta reda på vilka kostnader som kan komma i framtiden.
  • Finns det pengar avsatta till renoveringar, eller kommer de att påverka avgiften?
  • Kontrollera att säljaren har betalt sina avgifter till föreningen.
  • Läs noga igenom föreningens stadgar så du vet vad som är ditt respektive föreningens ansvar.
  • Du måste bli godkänd av föreningens styrelse innan du blir medlem i föreningen.
 • Ta reda på hur föreningens ekonomi ser ut idag och hur den sett ut de senaste åren.

Kontrakt

När du bestämt dig för att köpa en bostadsrätt skriver du ett kontrakt med säljaren. I kontraktet ska det bland annat stå hur mycket handpenning säljaren har fått och när. Tillträdesdagen, den dag du ska betala resten och får flytta in, ska också finnas med i kontraktet.

Sälja bostadsrätt

När du ska sälja en bostadsrätt måste du berätta om alla fel du känner till eller misstänker i lägenheten. I annat fall kan du bli skyldig att ersätta skadan.