Kollektiv elanslutning

Bostadsrättsföreningen har ett elabonnemang för hela föreningen med separata lägenhetsmätare. Fastighetselen och ex.vis värmepumparna separeras från lägenhetselen.

Lägenhetselen preliminärdebiteras månadsvis på hyran och är beräknad från föregående års förbrukning. Styrelsen läser av din mätare i slutet av november och det värdet fungerar som underlag för nästa års debitering.

Efter avläsningen justeras den faktiska förbrukningen mot den preliminära och summan korrigeras. Det innebär att du endera kan få pengar tillbaka eller också blir det en tilläggsbetalning beroende på hur mycket el du har förbrukat under året.

Vid årsskiftet meddelas du skriftligt om kommande års debitering och om korrigeringssumman för året som gått. I debiteringen ingår fast nätavgift, energipris/kWh, elcertifikatsavgift samt nät- och energiskatter.

Föreningens styrelse förhandlar med leverantörer på marknaden om bästa pris och avtalslängd.