Hobbylokal

Trivselregler för hobbylokalen i D-husets källare 

Kontakta fastighetsskötaren Kåjaw om du vill låna nyckel till hobbylokalen.

För att behålla trivseln i lokalen hoppas vi att du ställer upp på följande regler:

  • Det är inte tillåtet för barn att använda maskinerna i hobbylokalen utan målsmans tillsyn. Det är en försäkringsfråga för föreningen om någon skulle skada sig.
  • Lokalen får användas vardagar mellan kl. 10.00 – 21.00 och helgdagar kl. 10.00 – 18.00.
  • När du går till och från lokalen, om du inte bor i D-huset, använd den yttre ingången på husets gavel och inte uppgången i trapphuset då den källardörren kan bli kraftigt störande uppåt i trapphuset.
  • Efter kl. 20.00 är vi glada för om du tar hänsyn till omkringboende och undviker att använda vävstolarna och
   din hammare.
  • Lämna alltid lokalen i det skick som du själv önskar finna den, alltså städad.
  • Undvik att jobba med motorer och liknande som innehåller olja och andra skadliga ämnen eller kemikalier då det inte finns avlopp och dylikt som kan ta hand om dessa ämnen.
  • Detsamma gäller sprutmålning eller motsvarande. Ventilation finns inte för att klara av detta.
  • Om du slipar så att det dammar var aktsam om dig själv och använd munskydd.
  • Om du slipar använd skyddsglasögon.
  • Vi är stolta över våra verktyg, maskiner och våra möbler så låt dessa vara kvar i lokalen.
  • Om du använder vävstolarna tänk på att det under vissa förhållanden kan vara störande för de omkringboende.
 • Om du använder köket så var snäll och diska och städa
  efter dig.hobbylokal1hobbylokal2