Parkering

Parkering får endast ske på anvisade platser och inte på in- och utfarter. Var vänlig respektera detta.

Parkeringsplatser med motorvärmare finns på och under parkeringsdäcket. Turordning till platserna gäller. Kontakta Lena Söderström.

På gaveln till C-huset, TH 66, finns fem parkeringsplatser. Dessa är till för besökare! Dessutom finns ett antal besöksplatser framför D-huset.

Parkering på gatan bör undvikas. De parkerade bilarna ställer till problem för sophämtningen och vintertid även för plogbilen och väghyveln.

På Theodor Hellmansväg gäller dessutom datumparkering vilket innebär att: Udda dygn parkerar man på den sida av gatan som har udda adressnummer. Jämna dygn på den sida som har jämna adressnummer.

Böter gäller även för felparkering mot färdriktningen.