Tvättstugan

Tvättstugan får användas från kl 07.00 till 22.00. Tiden bokas på tavlan utanför.

När du har använt tvättstugan så var noga med att torka av maskinerna, rengör torktumlaren (öppna nedre luckan och ta bort allt ludd som samlas där) samt sopa, dammsug eller blöttorka golven.

 

Ingen har rätt att gå in i tvättstugan när den är bokad. Du kan själv plombera dörren med bokningscylindern.

Var också noga med att ta bort cylindern när du tvättat klart.