Bergvärme

Husen i bostadsrättsföreningen Repstegen värms upp med miljövänlig bergvärme. Installationen av bergvärmen gjordes hösten 2003.

Oljeförbrukningen före installationen av värmepumparna uppgick årligen till 95 m³ olja, men sjönk till 13 m³ per år sedan värmepumparna togs i drift (normalårskorrigerat).

Cirka  80 procent av värmebehovet för uppvärmning kommer från värmepumparna, som har en sammanlagd effekt på 130 kW. A-huset 40 kW.  B, C, och D-huset har vardera 30 kW.

Värmepumparna hämtar den energi som finns lagrad i berggrunden via 18 stycken 160 meter djupa borrhål.

Dessutom finns återvinningsbatterier på frånluften från fastigheterna och den återvunna energin nyttjas dels för tappvarmvattenberedning, dels går energin till återladdning av borrhålen och kommer på så sätt värmepumparna tillgodo.

Oljepannorna som tidigare nyttjats för att stötta värmepumparna under den kallare årstiden, demonterades i januari 2013 och har ersatts av kommunal fjärrvärme som spetseffektvärmekälla.

Värmepumpinstallationen tillsammans med en hel del andra energisparåtgärder har resulterat i en specifik energiförbrukning för brf Repstegen på mellan 75-85 kWh/m² och år. För en nybyggd fastighet är högsta specifika energianvändningen 130 kWh/m² och år enligt Boverkets normer.

Varje lägenhetsinnehavare ska själv byta tätningslister runt fönster och balkongdörr.

Normen för temperaturen ska vara 20 grader i rummen. Mätning ska ske mitt i rummet och 60 cm från golvet. Lägg alltså termometern på en stol. (OBS! Ej yttervägg).