Inglasning av balkonger

Följande gäller: 

För att få glasa in balkongen måste du själv ansöka om bygglov hos Stadsbyggnadskontoret, Härnösands kommun.
Dessutom ska du kontakta fastighetsskötaren innan arbetet ska utföras för att det inte ska florera olika färger och utseenden på stativen. Det måste vara enhetligt.