Trapphusen

Samtliga lägenhetsytterdörrar är utbytta mot nya säkerhetsdörrar utan brevinkast. Vid entrén i varje trapphus monterades istället brevlådor till varje lägenhet och bredvid varje lägenhetsdörr finns tidningshållare.

Enligt lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778 med ändring t.o.m. SFS 2006:547 är det förbjudet att förvara barnvagnar och andra brännbara föremål i trapphusen. Det som står i trapphusen kan förhindra eventuell utrymning vid brand. De försvårar även för räddningstjänsten och ambulanspersonalen.

Det är också absolut förbjudet att röka i trapphusen!