Lägenhetsfonderna

Från och med 2020 avsätts inte längre några pengar till inre reparationsfonden. De pengar som respektive medlem har i fonden  ska användas till reparationer i lägenheten, som t.ex. väggar, golv, vitvaror m.m. Medlemmar som vill ta ut sina pengar från fonden är skyldig att redovisa med kvitto vad fondpengarna har använts till.

Du kan diskutera dina inköp med Ekoni Redovisning AB som är vår redovisningsbyrå.