Flaggning

I hobbylokalen finns flaggor till respektive flaggstång. Nyckel till hobbylokalen finns i tvättstugan. Den som vill fira någon högtidsdag ansvarar för uppsättning och nedtagning enligt flagglagen.

Observera att all uppsättning av flaggor på fasader är förbjudet då det skadar fastigheten vid regn och kyla.