Fritidslokal

Fritidslokalens användning

1. Möten för bostadsrättsföreningen

2. Medlemmar får använda lokalen kostnadsfritt för ex.vis födelsedagsfester, bröllop eller andra familjehögtider. Det finns porslin för 40 personer.

3. Medlemmar får inte låna ut lokalen i andra hand.

4. Lokalen ska städas noga efter användandet.

5. Nyckeln lånas ut av fastighetsskötaren. Man uppger då också vad lokalen ska användas för.

6. De som lånar lokalen ska visa hänsyn till övriga hyresgäster.
På vardagar bör det vara tyst kl. 22.00.

7. Lokalen hyrs inte ut till utomstående.

fritidslokal